Rada Rodziców

W imieniu Rady Rodziców SOSW zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów uczniów Ośrodka o wpłaty na konto.
Nr rach. 5283720008 0104014010010001