Ważny komunikat

Dzisiaj decyzją MEN zajęcia zdalne nie dotyczą szkół specjalnych.

Proszę wychowawców o powiadomienie uczniów, że od jutra w Ośrodku zajęcia stacjonarne są dla wszystkich uczniów.

W załączeniu Zarządzenie Dyrektora SOSW

Wicedyrektor SOSW Ewa Milicz

ZARZADZENIE NR 12/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich

z dnia 19 października 2020r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły ponadpodstawowej w SOSW

Na podstawie Rozporządzenia  z dnia 19 października 2020  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu: „§ 2a. Ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów, o którym mowa w § 1a i § 1b, nie dotyczy:

1) szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, – 4 – młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy;

2) internatów;

3) uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. § 2b. 1. Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie pub

zarządzam, co następuje:

§1.

Uchyla się zarządzenie nr 10 w sprawie zdalnego nauczania w  Branżowej Szkole I Stopnia oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZADZENIE NR 12/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich

z dnia 19 października 2020r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły ponadpodstawowej w SOSW

Na podstawie Rozporządzenia  z dnia 19 października 2020  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu: „§ 2a. Ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów, o którym mowa w § 1a i § 1b, nie dotyczy:

1) szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, – 4 – młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy;

2) internatów;

3) uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. § 2b. 1. Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie pub

zarządzam, co następuje:

§1.

Uchyla się zarządzenie nr 10 w sprawie zdalnego nauczania w  Branżowej Szkole I Stopnia oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.