logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

Gimnazjum Specjalne

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Cykl kształcenia w Gimnazjum  Specjalnym trwa – 3 lata. Kształcenie na poziomie Gimnazjum Specjalnego odbywa się od 13 roku życia i nie może trwać dłużej  niż do ukończenia 21 roku życia.

Edukacja Szkolna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na każdym z etapów kształcenia, odbywa się w Zespołach Edukacyjno Terapeutycznych.

 

Celem edukacji w Gimnazjum Specjalnym jest: wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości.

Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno – terapeutycznych.

W trzyletnim okresie kształcenia stosuje się nauczanie przedmiotowe. Ten etap nauki ma przygotować uczniów do dokonania dalszych wyborów edukacyjnych, odpowiednich dla ich możliwości, osiągnięć i uzdolnień. Uczniowie Gimnazjum wprowadzani są w świat wiedzy naukowej, wdrażani są do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społecznym.

Ponadto uczniowie objęci są różnymi zajęciami dodatkowymi, wspomagającymi ich wszechstronny rozwój.

 

Uczniowie mieszkający poza Lipkami Wielkimi mają zapewniony bezpłatny pobyt w Internacie od poniedziałku do piątku.

 

Nabór do Ośrodka trwa cały rok. Ośrodek jest placówką bez obwodu, mogą do niego uczęszczać dzieci i młodzież z terenu powiatu gorzowskiego, powiatów ościennych i innych województw

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

66 – 431 Santok ,  Lipki Wielkie ul. Szosowa 109

Tel. 95 73123 78

Tel. kom.  505 053 568

E – mail : soswlw@wp.pl

 

Wymagane dokumenty:

  1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Ostatnie świadectwo szkolne
  3. 2 zdjęcia
  4. Akt urodzenia z numerem PESEL

Pozostałe potrzebne  dokumenty i podania pomożemy skompletować na miejscu