logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” FILM

Projekt„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

WARTOŚĆ PROJEKTU  –  4 557 410,97 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 3 873 799,32 zł

LIDER PROJEKTU – POWIAT GORZOWSKI

PARTNERZY:

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
 • Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”

Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym:

 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą (ZS),
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich (SOSW).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 8 nauczycieli szkół zawodowych, uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, w terminie od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r.

Założenia projektu powstały w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb zawierającą aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego w Powiecie oraz analizę potrzeb w tym zakresie.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • KURSY I SZKOLENIA – Kurs spawania blach i rur metodą MAG, Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, Kurs barista, Kurs kelnerski, Kurs obsługi kas fiskalnych, Kasjer walutowo-złotówkowy, Kurs kompozycje kwiatowe, Kurs uroczysta kolacja; Kurs pieczenia ciast i przygotowywania deserów; Kurs prawa jazdy kat. B;

 

 • LABORATORIA I OBOZY NAUKOWE – Projektowanie stron WWW, Excel
  dla logistyków oraz dla ekonomistów, Szkolenie w zakresie umiejętności komputerowych, Zajęcia laboratoryjne w zakresie poszukiwania koncepcji własnego biznesu, Obóz naukowy – technik hotelarstwa w zakresie obsługi informatycznej hotelu oraz obsługi konsumenta, Obóz naukowy – technik ekonomista w zakresie marketingu i statystyki , Zajęcia laboratoryjne dla logistyków;

 

 • DORADZTWO ZAWODOWE –  realizowanie działań indywidualnych i grupowych związanych z doradztwem edukacyjno – zawodowym, których celem jest rozwój umiejętności rozpoznawania przez uczniów biorących udział w projekcie, własnych zasobów osobistych i ich wykorzystanie w kształtowaniu drogi zawodowej, przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania drogi zawodowej,
  w tym zajęcia ukierunkowane na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych;

 

 • STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE  Staż/praktyka w wymiarze 150 h ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej uczennicy/ucznia oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego jego szanse na uzyskanie zatrudnienia. Uczestnik stażu otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł;

 

 • DLA NAUCZYCIELI ZAWODU: studia podyplomowe, kurs Europejski certyfikat kompetencji informatycznych;

 

 • DOPOSAŻENIE 4 pracowni zawodowych na kwotę  471 350 zł:
 • pracownia ekonomiczno – biurowa w zawodzie technik ekonomista (ZS),
 • pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży (ZS),
 • pracownia logistyczna (ZS),
 • pracownia gastronomiczna (SOSW).

KURS BARISRTY W NASZYM OŚRODKU

W ramach projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim „uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej  brali udział w kursie parzenia i podawania kawy przeprowadzonym w naszym  Ośrodku. Kurs prowadziła siedmiokrotna Mistrzyni Polski w parzeniu kawy pan Rojewska. Obecnie przygotowująca się  do Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Uczniowie naśladując mistrza samodzielnie dobierali grubość zmielenia kawy, aby zaparzyć prawidłowo espresso. Nauczyli się spieniać mleko i wykonać „ozdobną” kawę z mleczkiem. Większość kaw miała serduszka,  ale były również inne wzorki. Kurs trwał 3 dni i zakończył się egzaminem. Wszyscy zadali cześć teoretyczną i praktyczną. Otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu baristy. Przez ostatnie dni w naszej szkole pachniało świeżo zmieloną kawą i wiele osób miało możliwość sprawdzenia jak powinna smakować dobrze przyrządzona kawa.

Honorata Brzytwa

Fotorelacja