logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” i FILM

 

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

Współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 1. Informacje ogólne
 • Wartość projektu –  4 557 410,97 zł
 • Lider Partnerstwa – Powiat Gorzowski
 • Partner – Akademia im. Jakuba z Paradyża
 • Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.06.2022 r.
 1. Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów i nauczycieli technikum i branżowych szkół I stopnia
  w szkołach, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym:
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich.
 1. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.
 2. W ramach projektu do uczniów i nauczycieli ww. szkół adresowane są poniższe formy wsparcia:
 • KURSY I SZKOLENIA: spawanie blach i rur metodą MAG, operator wózków jezdniowych podnośnikowych, barista, kelner, obsługa kas fiskalnych, kasjera walutowo-złotówkowy, kompozycje kwiatowe, uroczysta kolacja; prawo jazdy kat. B;
 • ZAJECIA LABORATORYJNE I OBOZY NAUKOWE: projektowanie stron WWW, Excel dla logistyków oraz dla ekonomistów, umiejętności komputerowe Moduł A2, zajęcia laboratoryjne dla logistyków, zajęcia w zakresie poszukiwania koncepcji własnego biznesu, obozy naukowe: technik hotelarstwa –
  w zakresie obsługi informatycznej hotelu oraz obsługi konsumenta, technik ekonomista – w zakresie marketingu i statystyki.
 • STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE: Celem przeprowadzenia praktyk/staży jest zastosowanie
  i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 • DORADZTWO ZAWODOWE: realizowane są działania indywidualne i grupowe, których celem
  jest rozwój umiejętności rozpoznawania przez uczniów własnych zasobów osobistych
  i ich wykorzystanie w kształtowaniu drogi zawodowej oraz przygotowanie do samodzielnego i aktywnego wejścia na rynek pracy.
 • DLA NAUCZYCIELI ZAWODU: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Na dzień 31.12.2018 r. w różnych formach kursów, szkoleń, zajęć  laboratoryjnych, zajęć w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży udział wzięło 351 uczniów oraz 10 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu 4 pracownie zawodowe doposażone zostały w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia, na łączną kwotę 405 180,15 zł. Na potrzeby szkół zrealizowanych zostało 10 filmów zawodoznawczych.

 

KURS BARISRTY W NASZYM OŚRODKU

W ramach projektu unijnego “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim “uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej  brali udział w kursie parzenia i podawania kawy przeprowadzonym w naszym  Ośrodku. Kurs prowadziła siedmiokrotna Mistrzyni Polski w parzeniu kawy pan Rojewska. Obecnie przygotowująca się  do Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Uczniowie naśladując mistrza samodzielnie dobierali grubość zmielenia kawy, aby zaparzyć prawidłowo espresso. Nauczyli się spieniać mleko i wykonać “ozdobną” kawę z mleczkiem. Większość kaw miała serduszka,  ale były również inne wzorki. Kurs trwał 3 dni i zakończył się egzaminem. Wszyscy zadali cześć teoretyczną i praktyczną. Otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu baristy. Przez ostatnie dni w naszej szkole pachniało świeżo zmieloną kawą i wiele osób miało możliwość sprawdzenia jak powinna smakować dobrze przyrządzona kawa.

Honorata Brzytwa

Fotorelacja