Aktualności

Zadania Wychowawcy, opiekuna nocnego: Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie przychodź do pracy i poinformuj przełożonego, jeżeli: miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji, sam podlegasz tym obowiązkom. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na […]
Czytaj więcej
Konsultacje odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00. Chęć skorzystania z konsultacji musi być wcześniej zgłoszona telefonicznie do sekretariatu Ośrodka przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia. Zgłaszając w Sekretariacie Ośrodka chęć udziału ucznia w konsultacjach czy zajęciach należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę i typ szkoły oraz informację jakiego przedmiotu czy rewalidacji mają dotyczyć konsultacje […]
Czytaj więcej
Duży czy mały dzisiaj świętuje,Dziś każdy jest dzieckiem i się raduje.Małych przyjemności, wielkich miłości,zdrowia, szczęścia i przyjemności.Każdemu życzymy tego, co potrzebuje!W Dniu Dziecka każdy z nas króluje! W dniu Dnia Dziecka życzymy wszystkiego, czego pragniecie. By spełniło się wszystko, co dobre, dużo zdrowia i radości, niech w Waszym sercu spokój na zawsze zagości, życzy Grono Pedagogiczne
Czytaj więcej
informujemy, że nie żyje nasz przemiły uczeń Dawid Domański. Zginął 23 maja. Dawid był uczniem klasy VIII, za chwilę miał zdawać egzaminy, planował dalej kontynuować u nas naukę. O dalszych jego planach już nie mamy co pisać…..Zapewne miał ich wiele……. . Tak bardzo będzie nam Dawidka brakowało, ale pozostanie na zawsze w naszej pamięci. W sprawie pogrzebu proszę kontaktować się […]
Czytaj więcej
Harmonogram konsultacji i zajęć rewalidacyjnych Konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej prowadzone będą z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zajęcia rewalidacyjne na wniosek Rodzica (prawnego opiekuna) zorganizowane zostaną zgodnie z możliwościami Ośrodka oraz potrzebami ucznia. Konsultacje i zajęcia odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 12.00. Chęć skorzystania z konsultacji i zajęć musi […]
Czytaj więcej
Konsultacje i zajęcia z uczniami odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć mają brak wstępu  na teren Ośrodka przeznaczony dla uczniów i nauczycieli, Osoby z zewnątrz świadczące usługi […]
Czytaj więcej
Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Lipkach Wielkich wyraża gotowość organizacji zajęć i konsultacji: od dnia 18 maja 2020 zajęć rewalidacyjnych dla uczniów, od dnia 25 maja 2020 zajęć   opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I -III oraz  konsultacji dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania […]
Czytaj więcej
Informujemy, że udostępniamy pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla uczniów, rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży z Ośrodka. Świadczona jest ona telefonicznie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 14 .00 pod numerem telefonu 5050535667 przez panią Jolantę Kwiatkowską. Zapraszamy
Czytaj więcej
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o przedłużeniu zamknięcia szkół i przedszkoli do 24 maja. Dzieci do tego czasu muszą pozostać w domach pod opieką rodziców.  Tak więc nasz Ośrodek również pozostaje zamknięty do odwołania, ale uczyć się trochę trzeba. Na pewno już tęsknicie za sobą, a może trochę i za nami. Liczymy na to, że jaszcze przed końcem roku szkolnego się […]
Czytaj więcej
Na podstawie opublikowanego w czwartek rozporządzenia MEN, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia. Zgodnie z rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez […]
Czytaj więcej