OFERTA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA

OFERTA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA

Celem naszej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie. Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych każdego ucznia.

Oferujemy:

1. Zajęcia edukacyjne w małych zespołach klasowych.
2. Zajęcia terapeutyczne:
• terapię logopedyczną
• zajęcia terapeutyczne
• artterapię
• terapię psychologiczną
• terapię integracji sensorycznej
• gimnastykę korekcyjną
• rehabilitację ruchową
• zajęcia umiejętności społecznych z elementami socjoterapii

3. Zajęcia wspomagające rozwój i uzdolnienia ucznia:
• treningi sportowe z wykwalifikowaną kadrą trenerską nastawioną na udoskonalanie umiejętności piłkarskich
• warsztaty kulinarne
• zajęcia muzyczno-taneczne
• zajęcia komputerowe (redagujemy gazetkę szkolną „Skrzat”)

Ponadto placówka organizuje: wycieczki krajoznawcze, imprezy okolicznościowe, uroczyste apele, dyskoteki, konkursy, zawody w różnych dyscyplinach sportowych. Funkcjonuje również punkt konsultacyjny dla rodziców.

Punkt konsultacyjny dla rodziców oferuje:

• organizację  warsztatów i zajęć podnoszących umiejętności wychowawczo-opiekuńcze w tym „szkoły dla rodziców”
• grupy wsparcia
• spotkania  integracyjne
• poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne, a nawet  prawne)
• kolportaż materiałów i informacji w zakresie PEFRONu, zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, działań organizacji pozarządowych w ramach realizowanych projektów

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zarówno wychowanków,jak i ich rodziców. Zamierzamy rozwijać naszą ofertę.