Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kwiatkowska Jolanta
SOSWLW
pedagog specjalny, nauczyciel rewalidacji, organizacja i zarządzanie pomocą socjalną , zarządzanie i organizacja nadzoru szkoły
Biłas Jolanta
SOSWLW
pedagog specjalny, nauczyciel j.polskiego, historii, wos, rewalidacji
Brzytwa Honorata
SOSWLW
technolog żywienia, nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, nauczyciel matematyki, rewalidacji
Celejewska Jadwiga
SOSWLW
pedagog  w  SOSW, nauczyciel przyrody i biologii
Cierach Kamila
SOSWLW
pedagog resocjalizacji, nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, rewalidacji
Grzelak Piotr
SOSWLW
nauczyciel j. angielskiego
Mąkosza Barbara
SOSWLW
pedagog specjalny, pedagog resocjalizacji i profilaktyki społecznej, nauczyciel j. polskiego, rewalidacji, bibliotekarz
Michta Martyna
SOSWLW
wychowawca
Pęcherzewski Janusz
SOSWLW
katecheta,  rewalidacja, geografia
Pietkiewicz Jadwiga
SOSWLW
wychowawca, pedagog, nauczyciel  informatyki
Piniewska Ewa
SOSWLW
wychowawca, pedagog trapi pedagogicznej
Siwińska Monika
SOSWLW
pedagog, nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, nauczyciel wdż, terapii pedagogicznej
Stasiński Mariusz
SOSWLW
nauczyciel w-f, instruktor-trener piłki nożnej
ks. Tomaszewicz Krzysztof
SOSWLW
katecheta
Wilk Elżbieta
SOSWLW
nauczyciel nauczania początkowego i przedszkolnego, rewalidacji
Witczak Ewa
SOSWLW
nauczyciel nauczania początkowego i przedszkolnego, techniki
Celejewski Krzysztof
nauczyciel techniki, wf-u
Małgorzata Pęcherzewska
wychowawca, nauczyciel matematyki, logopedii
Katarzyna Romanowska
nauczyciel języka angielskiego
Kubisiak Lidia
SOSWLW
pedagog specjalny, nauczyciel fizyki, informatyki, rewalidacji
Przepiórka Zbigniew
SOSWLW
wychowawca, nauczyciel wychowania fizycznego
Bednarek Adam
SOSWLW
wychowawca, nauczyciel w-f, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, instruktor piłki nożnej, pływania i odnowy biologicznej
Źródłowski Daniel
SOSWLW
pedagog specjalny, nauczyciel biologii , chemii, terapii pedagogicznej, wychowania fizycznego
Witczak Ewa
SOSWLW
nauczyciel nauczania początkowego i przedszkolnego, techniki