logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

  Specjalna Szkoła Branżowa I stopnia – „Kucharz”

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, absolwentów Gimnazjum  i 8 letniej Szkoły Podstawowej

 

Cykl kształcenia w Specjalnej Szkole Branżowej I stopnia trwa –         3 lata. Kształcenie na poziomie Specjalnej Szkoły Branżowej I stopnia  odbywa się od 16 roku życia i nie może trwać dłużej  niż do ukończenia 23 roku życia.

 

Celem kształcenia w Specjalnej Szkole Branżowej I stopnia – Kucharz jest przygotowanie uczniów  do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nauka zawodu w Specjalnej Szkole Branżowej I stopnia „ Kucharz” obejmuje: przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Przechowywanie żywności, sporządzanie potraw i napojów oraz wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów
 • Czynności związane z przyjmowaniem surowców żywnościowych i zabezpieczanie ich przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając
 • Prawidłową oceną i doborem żywności przeznaczonej do produkcji.
 • Przeprowadzanie obróbki wstępnej i przygotowanie półproduktów do obróbki cieplnej
 • Stosowanie różnych metod obróbki cieplnej
 • Wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń gastronomicznych
 • Sporządzanie potraw, stosując nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów
 • Wykańczanie potraw i napojów oraz porcjowanie ich do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów.
 • Przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia
 • Sporządzanie potraw dietetycznych oraz regionalnych oraz z kuchni obcych narodów

W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki zawodu „Kucharz”. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach gastronomicznych znajdujących się na terenie Ośrodka.

Uczniowie mieszkający poza Lipkami Wielkimi mają zapewniony bezpłatny pobyt w Internacie od poniedziałku do piątku.

 

 

Nabór do Ośrodka – Specjalnej Szkoły Branżowej I stopnia – Kucharz trwa cały rok.

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

66 – 431 Santok ,  Lipki Wielkie  ul. Szosowa 109

Tel. 95 73123 78

Tel. kom.  505 053 568

E – mail : soswlw@wp.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Ostatnie świadectwo szkolne
 3. 2 zdjęcia
 4. Akt urodzenia z numerem PESEL

Pozostałe potrzebne  dokumenty i podania pomożemy skompletować na miejscu