Pożegnanie pani Krysi Szostak- emerytura

25 października grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie pożegnali Panią Krysię Szostak, która zdecydowała się przejść na emeryturę. Pani Krysia przepracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich  31 lat !!!  jako intendentka.

Pani Barbara Mąkosza  z-ca dyrektora Ośrodka złożyła podziękowania  i gratulacje za tak długoletnią pracę. Były laurki od uczniów, kwiaty i łzy wzruszenia oraz wspaniały tort upieczony przez klasę SSPP.