Lekcja historii „Droga do niepodległości”

Na początku listopada b.r. , w ramach obchodów  99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Ośrodku zorganizowano  Szkolny Konkurs Historyczny „Znam dzieje Polski” oraz Szkolny Konkurs Plastyczny na najciekawiej wykonane godło Polski.

Na konkurs plastyczny napłynęło 36 bardzo ciekawych prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

Uwieńczeniem szkolnych obchodów Święta Niepodległości był uroczysty apel, który odbył się 14-11 b.r. Po części oficjalnej apelu uczniowie przedstawili lekcję historii „Droga do niepodległości”. Wraz z prowadzącą lekcję p. Jolantą Biłas, przypomnieli wszystkim zebranym na apelu najważniejsze wydarzenia Polski, które miały miejsce przez 123 lata niewoli. Lekcja historii wzbogacona była prezentacją i ciekawą dekoracją.

Po lekcji historii nastąpiło ogłoszenie wyników  konkursu historycznego i plastycznego. Szkolny Konkurs Historyczny „Znam dzieje Polski” wygrał Jacek Kuczyński, II miejsce zajął Maciej Nowak,   a III – Piotr Rybacki. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyła  p.dyrektor Jolanta Kwiatkowska.

W konkursie plastycznym na najciekawiej wykonane godło Polski   I miejsce zajęła praca Natalii Owczarek i Sebastiana Kamińskiego,    II – Michała Kunki  i  III – Macieja Nowaka.

Na zakończenie  p. dyrektor Jolanta Kwiatkowska podziękowała uczniom za udział w Szkolnych Obchodach Święta Niepodległości, a organizatorom za przygotowanie uroczystości.

Organizatorzy to: p. Jolanta Biłas, p. Piotr Grzelak, p. Ewa Korzeniowska, p. Kamila Cierach.

Organizatorzy dziękują sponsorom nagród: Szkole Językowej  p. Alicji Grzelak oraz firmie „Jan-Bud”p.Janowi Biłas.