Zakup agregatów pradotwórczych

Zadanie  „ Zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek powiatu gorzowskiego” zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w formie dotacji, w kwocie 30 842,25 zł na podstawie umowy nr 2017/NZ-ur/172/D z dnia 12 grudnia 2017 r.