Zajęcia warsztatowe “Świadomość własnego ciała”

13 kwietnia odbyły się w naszym Ośrodku ciekawe zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyli uczniowie kl.IV-VI, VII, i kl.II gimnazjum..Zajęcia poprowadziła pani Magdalena Żbikowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.