Rada Rodziców- wpłaty

W imieniu Rady Rodziców SOSW zwracamy się z prośbą do Rodziców uczniów Ośrodka  o wpłaty na konto.

Nr rach. 52837200080104014010010001