Inauguracja roku szkolnego 2018-2019

3 września skończyły się wakacje i przywitaliśmy szkołę uroczystym apelem na sali gimnastycznej.Pani Dyrektor Ośrodka Jolanta Kwiatkowska przywitała serdecznie uczniów , nauczycieli i rodziców. Natomiast nowi uczniowie zostali przez panią dyrektor pasowani na uczniów naszej szkoły.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM SUKCESÓW W NAUCE I SPORCIE, BEZPIECZNEGO I PRZYJEMNEGO POBYTU W NASZEJ PLACÓWCE!