Ośrodek -dawniej i dziś – Historia

                                                                    

Historia  zespołu  parkowo – dworskiego  w  Lipkach Wielkich.

     Założenie wsi datuje się na rok 1580, kiedy to w Boże Narodzenie bracia Wolf i Christoph von Ruleke zezwolili pobudować się „biednym ludziom” w miejscu, wcześniej już zwanym „Lybky”.

W 1601 roku, po podziale spadkowym, syn Christopha von Ruleke, Dietrich wybudował w Lipkach swoją rezydencję. Nie pozostały do dzisiaj żadne ryciny z  tamtych czasów, więc trudno określić jak początkowo wyglądał dwór. Prawdopodobnie zachowane piwnice ze sklepieniami kolebkowymi oraz krzyżowo-żebrowe sklepienie korytarza znajdującego się w lewej części parteru pochodzą właśnie z początku XVII wieku.

W latach 1715-18 majątek wraz z rezydencją rodową przeszedł w posiadanie szambelana Christiana von Branda. Wiadomo również, że dwór wraz z okolicznymi miejscowościami znajdowały się w rękach tej rodziny do początku wieku XIX. Wtedy zapewne zaczęto również zagospodarowywać teren parkowy wokół dworu.

Do roku 1828 kolejnymi właścicielami majątku była rodzina von Zinnow.

W 1837 roku dwór wraz z miejscowością stały się własnością mieszczańskiej rodziny Lehmann z Lubusza. W tm czasie właścicielem był Johann Gottlieb Lehmann (1781-1853), znany niemicki prawnik, polityk oraz nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą w latach 1816-1837.

Około 1850 roku majątek obejmował również tereny Starego i Nowego Polichna oraz 12 okolicznych kolonii.

Od początku XX wieku do 1945 roku majątek posiadała rodzina Lent.

Ze spisu ludności z 1925 roku wynika, iż okręg dworski liczył 123 mieszkańców, co świadczy o jego wielkości i istotnym znaczeniu. W tym też czasie (około 1900 roku) nastąpiła przebudowa pałacu, która obejmowała również wzniesienie nowych budynków folwarcznych, oficynę, czworaki, dom rządcy oraz dom ogrodnika. Wtedy również zostały przeprowadzone ostatnie nasadzenia drzew parkowych, których efekt cieszy oko do dzisiaj.

Po wojnie budynek pałacu uległ zdewastowaniu i rozgrabieniu. Dopiero

w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku został zaadoptowany na potrzeby Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych im. Juliana Tuwima, a od 1963 roku przekształcony w Państwowy Zakład Szkolno – Wychowawczy.

Do roku 1961 budynek z zewnątrz  utrzymany był w niezmienionej formie. Bryłę charakteryzowały dwie wieże schodowe, zwieńczone barokowymi hełmami oraz zimowa oranżeria, na której znajdował się duży taras z bogato zdobioną kamienną balustradą. W latach 1961 – 1963 przeprowadzono remont budynku, który całlkowicie zmienił dotychczasowy wygląd pałacu. Wyburzono obie wieże schodowe, zniszczeniu uległa kamienna balustrada. Na potrzeby Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych dobudowano drugie piętro budynku, co ostatecznie wpłynęło na zmianę charakteru budowli.

 

Bibliografia:

 • Zysnarski J., Miler Z., “Lipki Wielkie“, w: Ziemia Gorzowska, nr 18, 1990
 • Arnim L.,Burwick R, Stiftung Weimarer Klassik (Hrsg.) Werke und Briefwechsel: historisch-kritische Ausgabe, Verlag Max Niemeyer, 2000,
 1. 304.

                                        Krzysztof Wyduba

 

             Historia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

         Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich to nie tylko ciekawa historia pałacu, w którym się mieści, ale również bogata historia 55 lat funkcjonowania placówki. To historia wspaniałej, zaangażowanej kadry pedagogicznej, nie szczędzących sił pracowników obsługi i administracji oraz wychowanków –  dzieci i młodzieży, dla których Ośrodek stał drugim domem.

Do końca lipca 1963 roku funkcjonował tu Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych im. Juliana Tuwima. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze wraz z dniem 1 sierpnia 1963 roku został on przekształcony w Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim. W jego skład wchodzi Specjalna Szkoła Podstawowa i Internat.

Pierwszym dyrektorem  placówki został Wacław Gejgał, który funkcję tę sprawował do 31 sierpnia 1973 roku.

Następnie funkcję dyrektora od 1 września 1973 roku nieprzerwanie do końca roku 2007 sprawował Leon Mazur. Był on nie tylko wybitnym pedagogiem, ale również świetnym dyrektorem. Pod jego kierownictwem Państwowy Zakład Wychowawczy w Lipkach Wielkich stał się placówką wzorcową. Odbywały się tu konferencje metodyczne, lekcje pokazowe, praktyki studenckie oraz imprezy sportowe o randze ogólnopolskiej.

W swojej 45-letniej pracy w Oświacie dyrektor Leon Mazur otrzymał wiele wyróżnień i nagród. Były to nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Starosty gorzowskiego. Za swoja pracę, zaangażowanie, poświęcenie i oddanie polskiej edukacji został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego oraz medalem zasłużony dla województwa gorzowskiego.

Od 1 września 1984 roku Państwowy Zakład Wychowawczy zmienia nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

            Od 1 września 1998 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich obejmuje swoją działalnością : Specjalną Szkołę Podstawową, Specjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku przetwórstwo owoców i warzyw oraz Internat.

           W roku 2000 utworzono drugi kierunek kształcenia zawodowego: kucharz.

           Od 1 stycznia 2007 roku do 31 stycznia 2017 roku funkcję dyrektora pełnił  Zbigniew Szczepaniak. Za jego kadencji wykonano termoizolację budynku, wybudowano halę sportową oraz zagospodarowano teren wokół Ośrodka.

           Od 1 lutego 2017 roku dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich jest Jolanta Kwiatkowska.

Pani dyrektor przystąpiła do konkretnych porządków na zewnątrz  placówki oraz w różnych pomieszczeniach. Znacznie poprawiła się baza  lokalowa , Ośrodek przystąpił do Projektu„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

Wszelkie zmiany i działalność widać na poprzednich wpisach strony internetowej, która została założona wraz z początkiem kadencji   pani dyrektor.

   Jolanta Biłas

Z kalendarza Ośrodka.

 • W latach 1963 – 1969 w otoczeniu:
 • karczowanie drzew,
 • wyznaczanie alejek,
 • urządzanie boiska do gry w piłkę nożną.

 

 • Od 1969 roku :
 • adaptowanie, urządzanie i wyposażanie w sprzęt pracowni :
 • zajęć praktyczno – technicznych,
 • szycia i kroju,
 • gospodarstwa domowego,
 • przyrodniczej,
 • geograficznej.

 

 • Od 1974 roku :
 • modernizacja internatu : likwidacja łóżek, wprowadzenie tapczanów, projektowanie i wykonanie meblościanek,
 • w otoczeniu zostały urządzone mała i duża sala gimnastyczna (zielona),
 • kapitalny remont obiektu:
 • elewacja budynku,
 • wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • modernizacja natrysków i umywalek.

 

 • Od 1978 roku osiągnięcia placówki dokumentowano na taśmie filmowej 8 mm .

 

 • Od 1988 roku na kasetach wideo.

W 1999 roku :

 • utworzenie Specjalnej Szkoły Zawodowej o kierunku przetwórstwo owoców i warzyw,
 • zmiana systemu grzewczego na olej opałowy,
 • wymiana okien na okna PCV w całym obiekcie,
 • remont kapitalny łazienek, natrysków, wc, położenie glazury na trzech kondygnacjach,
 • urządzenie siłowni.

 

 • W 2000 roku :
 • utworzenie drugiego kierunku kształcenia zawodowego : kucharz.
 • modernizacja kuchni :
 • przejście z kuchni węglowej na gazową,
 • położenie glazury w kuchni, stołówce i wydawalni posiłków,
 • zakup nowoczesnego sprzętu sprzętu kuchennego,
 • stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia na kierunku : kucharz,
 • adaptacja i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dwóch pracowni gospodarstwa domowego.

 

 • W 2001 roku :
 • remont budynku małej szkoły,
 • urządzenie pracowni komputerowej.

 

W 1978r. jako jedyna placówka kształcenia specjalnego w woj. lubuskim nawiązuje współpracę z placówką tego samego typu Kinderheim „Clara Zetkin” we Frankfurcie n/Odrą. Współpraca trwała 17 lat.  Organizowano wzajemne spotkania nauczycieli i młodzieży oraz 14 akcji  letnich dla wychowanków w Niemczech i w Polsce.

Bożena Mazur

 

TAK WYGLĄDA  W DNIU 55-LECIA    I ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  100 LAT !!!