Pan Ireneusz Gasza nowym Dyrektorem Ośrodka

12 lutego,w miłej atmosferze przebiegło  pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, które poprowadził nowy Dyrektor Ośrodka pan Ireneusz Gasza.

Wraz z początkiem lutego w naszym Ośrodku zaszły duże zmiany. Pani Dyrektor Jolanta Kwiatkowska zrezygnowała ze stanowiska dyrektorskiego, a objął je pan Ireneusz Gasza. Podczas obrad Rady Pedagogicznej zapoznaliśmy się bliżej z nowym Dyrektorem.  Życzymy Panu miłej pracy w naszym Ośrodku.

Byłej Pani Dyrektor Jolancie Kwiatkowskiej i zastępcy Dyrektora Barbarze Mąkosza bardzo dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego Ośrodka i życzymy powodzenia w dalszej pracy w  Ośrodku.