Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13 marca 2020r.  Starosta Powiatu Gorzowskiego  wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Lipkach Wielkich.

W związku z powyższym informujemy, że w okresie od 16 do 25 marca 2020 roku w Ośrodku nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia przypominamy,
że jest to czas pobytu w domu.
i pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie.
Unikajmy miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi
(np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
przestrzegajmy w domu zasad higieny
i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.