E- nauczanie w SOSW w Lipkach Wielkich- zaglądajcie tu systematycznie

W związku z zaleceniami MEN dotyczącymi prowadzenia zajęć z uczniami za pośrednictwem dostępnych form elektronicznych przyjęliśmy w Ośrodku formę poczty elektronicznej. Dla każdej z klas utworzono odrębną pocztę. 
Proszę Nauczycieli uczących o umieszczanie zadań i realizację dostosowanych form nauczania do możliwości uczniów.

Wychowawców zobowiązuję do powiadomienia uczniów i ich rodziców o przyjętych formach zdalnego uczenia się oraz porządkowanie materiałów według przyporządkowanych etykiet przedmiotowych. Funkcjonowanie poczt klasowych stanowić będzie dla mnie formę nadzoru pedagogicznego do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemią. 

Na stronie internetowej szkoły umieszczono również linki do edukacyjnych stron internetowych. 
Wicedyrektor: Ewa Milicz

W sprawach szczegółowych oraz haseł proszę kontaktować się z wychowawcami klas.

************************************************************************

Materiały przeznaczone są dla klas SSPP i nie tylko. Może korzystać z nich każdy, kto ma ochotę trochę popracować. Uczniowie klas SSPP przejrzyjcie materiały i postarajcie się wykonać zadania na miarę swoich indywidualnych możliwości. Powodzenia !!!

https://padlet.com/kamilacierach/h0z77c0h0ike