Konsultacje i zajęcia

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Lipkach Wielkich wyraża gotowość organizacji zajęć i konsultacji:

  • od dnia 18 maja 2020 zajęć rewalidacyjnych dla uczniów,
  • od dnia 25 maja 2020 zajęć   opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I -III oraz
  •  konsultacji dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Decyzję w tej sprawie powierza się rodzicom i prawnym opiekunom uczniów. Zajęcia i konsultacje mają charakter dobrowolny.

Zainteresowanych rodziców i prawnych opiekunów uczniów prosimy o kontakt z Dyrekcją Ośrodka celem ustalenia szczegółów dotyczących udziału uczniów w zajęciach i konsultacjach.

Telefon Ośrodka: 95 73 123 78; kom. 505 053 568

z-pca Dyrektora pani Ewa Milicz