Zapraszamy na konsultacje

Konsultacje odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.

Chęć skorzystania z konsultacji musi być wcześniej zgłoszona telefonicznie do sekretariatu Ośrodka przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

Zgłaszając w Sekretariacie Ośrodka chęć udziału ucznia w konsultacjach czy zajęciach należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę i typ szkoły oraz informację jakiego przedmiotu czy rewalidacji mają dotyczyć konsultacje i zajęcia.

Pozdrawiam

Wicedyrektor SOSW; Ewa Milicz