Oferta edukacyjna i terapeutyczna w 2020/2021

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Placówka zapewnia edukację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w poszczególnych typach szkół:

– Szkoła Podstawowa  klasy I – VIII; w tym zespoły edukacyjno-terapeutyczne

– Szkoła Branżowa I Stopnia na kierunku: Kucharz, Ogrodnik

– Szkoła Przysposabiającej do Pracy klasy I – III

W Ośrodku oferujemy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną z zakresu:

·         terapii logopedycznej – neurologopedycznej

·         terapii pedagogicznej

·         terapii Biofeedback.

·         socjoterapii

·         opieki psychologicznej

·         zajęć z seksuologiem

·         gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji

Naszym uczniom zapewniamy Internat z pełnym wyżywieniem oraz pomoc w dowozie uczniów do placówki.


Telefon: 505 053 568

             95 731 23 78