Z głębokim smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Pani Martyny Michty, naszej wieloletniej współpracownicy, koleżance, przyjaciółce.

Wspominać będziemy Panią Martynkę jako cenionego, lubianego nauczyciela, pogodną, uśmiechniętą, życzliwą osobę.

Z naszej strony wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich.

  • Dyrekcja, współpracownicy i uczniowie
  • Prosimy o modlitwę
  • Uroczystości pogrzebowe odbędą w środę 16 września o godz.13 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie