Ważny komunikat!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje o organizacji nauki w Ośrodku od dnia 19.10.2020 w związku z obowiązującymi obostrzeniami w strefie powiatu gorzowskiego związanymi z obecną sytuacją epidemiologiczną.
Branżowa Szkoła I Stopnia realizować będzie zajęcia oraz zajęcia praktyczne w trybie zdalnego nauczania.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy realizować będzie zajęcia w trybie zdalnego nauczania.
Szkoła Podstawowa pracować będzie w trybie stacjonarnym zgodnie z planem.
Internat dla uczniów będzie otwarty i funkcjonował będzie zgodnie z planem.