Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania

Zarządzenie

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich z dnia 12.11.2020r.

w sprawie sprowadzenia nauki zdalnej w okresie od 16 do 20 listopada 2020


Na podstawie
§ 1 a ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

§ 1
W okresie od 16 do 20 listopada 2020 r. wprowadza się nauczanie zdalne we wszystkich szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicedyrektor SOSW; Ewa Milicz