Ważny komunikat

Dyrekcja SOSW w Lipkach Wielkich informuje, że od 15 lutego 2021 r. przywraca się stacjonarne nauczanie dla wszystkich uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na poziomie :

Szkoły Podstawowej klas I-VIII

Szkoły Branżowej

Szkoły Przysposabiającej do Pracy

  • Wicedyrektor Ewa Milicz