Ważny komunikat

Decyzją Dyrektora SOSW w Lipkach Wielkich od poniedziałku 12.04.2021 przywrócone zostaje nauczanie:

– stacjonarne dla klasy I-III (p. Ania P. i p. Danusia G.) oraz nauczyciele według planu

– Internat i wychowawcy

– stacjonarnie pracuje psycholog, logopeda, pedagog

Uruchomiona zostaje świetlica dla uczniów wymagających pomocy i opieki.

Pozostali uczniowie i nauczyciele  pracują zdalnie w domu pozostając w gotowości świadczenia  pracy stacjonarnej.

 W poniedziałek opinii Rady pedagogicznej przekazany będzie do zatwierdzenia projekt Arkusza Organizacji na rok szkol. 2021/22. Sposób głosowania zostanie jeszcze ustalony. 

Wicedyrektor SOSW; Ewa Milicz