Komunikat

Decyzją Dyrektora SOSW od 19.04.2021 nauczaniem stacjonarnym objęci zostają uczniowie kl. I-III, uczniowie kl. VIII SP oraz świetlica, internat.

Wszyscy nauczyciele pracują stacjonarnie w Ośrodku wg planu. Proszę wychowawców klas o powiadomienie uczniów. Szczegółowe informacje na poczcie soswlw.nauczyciel@wp.pl