Komunikat

Decyzją Dyrektora SOSW w Lipkach Wielkich od poniedziałku 26.04.2021 obowiązuje nauczanie stacjonarne:-  klasa I-III SP- uczniowie klasy VIII SP
Funkcjonuje Internat oraz świetlica dla uczniów wymagających pomocy i opieki.
Stacjonarnie pracuje psycholog, logopeda, pedagog oraz wszyscy nauczyciele i wychowawcy wg planu Internatu.  

Uczniowie pozostałych klas realizują nauczanie zdalnie zgodnie z planem.
Wicedyrektor SOSW; Ewa Milicz