OFERTA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA

OFERTA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNA

Celem naszej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie. Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych każdego ucznia.

Placówka zapewnia edukację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w poszczególnych typach szkół:

– Szkoła Podstawowa  klasy I – VIII; w tym zespoły edukacyjno-terapeutyczne

– Szkoła Branżowa I Stopnia na kierunku: Kucharz, Ogrodnik

– Szkoła Przysposabiającej do Pracy klasy I – III

W Ośrodku oferujemy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną z zakresu:

  • terapii logopedycznej – neurologopedycznej
  • terapii pedagogicznej
  • terapii Biofeedback.
  • socjoterapii
  • opieki psychologicznej
  • zajęć z seksuologiem
  • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji

Naszym uczniom zapewniamy Internat z pełnym wyżywieniem oraz pomoc w dowozie uczniów do placówki.

3. Zajęcia wspomagające rozwój i uzdolnienia ucznia:
• treningi sportowe z wykwalifikowaną kadrą trenerską nastawioną na udoskonalanie umiejętności piłkarskich
• warsztaty kulinarne
• zajęcia muzyczno-taneczne
• zajęcia komputerowe (redagujemy gazetkę szkolną „Skrzat”)

Ponadto placówka organizuje: wycieczki krajoznawcze, imprezy okolicznościowe, uroczyste apele, dyskoteki, konkursy, zawody w różnych dyscyplinach sportowych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zarówno wychowanków,jak i ich rodziców. Zamierzamy rozwijać naszą ofertę.