logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

Rekrutacja

NASZA OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM
2021/2022

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprasza do szkoły z internatem:

 • Branżowej Szkoły I stopnia Kucharz/Ogrodnik
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • Szkoły Podstawowej klas I-VIII 

Ucz się z nami w:

 • Szkole Podstawowej
 • Szkole Przysposabiającej do Pracy
 • Zostań Kucharzem lub Ogrodnikiem

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ

***********************************************************************

Informujemy o ofercie edukacyjnej i terapeutycznej

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich

Placówka zapewnia edukację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w poszczególnych typach szkół:

– Szkoła Podstawowa  klasy I – VIII; w tym zespoły edukacyjno-terapeutyczne

– Szkoła Branżowa I Stopnia na kierunku: Kucharz, Ogrodnik

– Szkoła Przysposabiającej do Pracy klasy I – III

W Ośrodku oferujemy zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną z zakresu:

NASZA OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM
2020/2021

 • terapii logopedycznej – neurologopedycznej
 • terapii pedagogicznej
 • terapii Biofeedback.
 • socjoterapii
 • opieki psychologicznej
 • zajęć z seksuologiem
 • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji

Naszym uczniom zapewniamy Internat z pełnym wyżywieniem oraz pomoc w dowozie uczniów do placówki.

Telefon: 505 053 568

             95 731 23 78

E – mail : soswlw@wp.pl

************************************************************************

Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła kształci w trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie kucharz i ogrodnik. Uczniowie w szkole pobierają naukę teoretyczną i praktyczną. Kształcenie praktyczne w zawodzie kucharz odbywa się w pracowniach kształcenia zawodowego na terenie Ośrodka. Pracownie wyposażone są w stanowiska robocze i odpowiedni sprzęt, na których podczas trwania praktyk uczniowie uczą się zawodu i przygotowują do zdawania części praktycznej zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą przystąpić do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Kucharz.

Od września 2020 Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich podejmie kształcenie w zawodzie ogrodnik o specjalności: Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka oraz  w specjalistycznym gospodarstwie ogrodniczym. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie będą mogli przystąpić do organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom pracownika wykwalifikowanego w zawodzie – Ogrodnik.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie w szkole odbywa się przez trzy lata i jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Celem edukacji w szkole jest m.in.  rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów oraz przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia; W ramach przedmiotu Przysposobienie do Pracy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, pielęgnacji roślin i terenów zielonych. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Wicedyrektor SOSW Ewa Milicz

NABÓR TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY
SŁUŻYMY POMOCĄ W ZAŁATWIANIU WSZELKICH FORMALNOŚCI