Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kwiatkowska Jolanta
SOSWLW
pedagog specjalny, nauczyciel rewalidacji, organizacja i zarządzanie pomocą socjalną , zarządzanie i organizacja nadzoru szkoły
Biłas Jolanta
SOSWLW
pedagog specjalny, nauczyciel j.polskiego, historii, wos, rewalidacji
Brzytwa Honorata
SOSWLW
technolog żywienia, nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, nauczyciel matematyki, rewalidacji
Celejewska Jadwiga
SOSWLW
pedagog  w  SOSW, nauczyciel przyrody i biologii
Cierach Kamila
SOSWLW
pedagog resocjalizacji, nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, rewalidacji
Grzelak Piotr
SOSWLW
nauczyciel j. angielskiego
Mąkosza Barbara
SOSWLW
pedagog specjalny, pedagog resocjalizacji i profilaktyki społecznej, nauczyciel j. polskiego, rewalidacji, bibliotekarz
Pęcherzewski Janusz
SOSWLW
katecheta,  rewalidacja, geografia
Pietkiewicz Jadwiga
SOSWLW
wychowawca, pedagog , nauczyciel  informatyki, pedagog rewalidacji
Piniewska Ewa
SOSWLW
wychowawca
Siwińska Monika
SOSWLW
pedagog, nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, nauczyciel wdż, terapii pedagogicznej
Stasiński Mariusz
SOSWLW
nauczyciel w-f, instruktor-trener piłki nożnej
Wilk Elżbieta
SOSWLW
nauczyciel nauczania początkowego i przedszkolnego, rewalidacji
Paweł Leciejewski
SOSW
nauczyciel praktycznej nauki zawodu - ogrodnik
Aleksandra Nowak
SOSW
nauczyciel muzyki
Monika Jurgielewicz
SOSW
seksuolog szkolny
Anna Sierpińska
SOSW
logopeda szkolny
Michał Wieczorek
wychowawca grupy, nauczyciel języka polskiego
Anna Firlej
SOSW
psycholog, wychowawca grupy
Danuta Gajtupen
SOSW
wychowawca grup, nauczyciel informatyki,
Anna Poźniak
SOSW
wychowawca grupy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
Krzysztof Celejewski
SOSWLW
nauczyciel techniki , nauczyciel wf-u