logo

(95) 731-23-78

soswlw@wp.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

logo

(95) 731-23-78

info@soswlw.pl

Szosowa 109

Lipki Wielkie

07:00 - 15:00

Pon - Pt

Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cykl kształcenia w Szkoły Podstawowej Specjalnej trwa – 8 lat. Kształcenie na poziomie Szkoły Podstawowej Specjalnej odbywa się od 7 roku życia i nie może trwać dłużej  niż do ukończenia 18 roku życia.

Edukacja szkolna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przebiega w następujących etapach:

– Etap I – klasy I – III nauczanie zintegrowane

– Etap II – klasy IV – VI nauczanie blokowe

Edukacja Szkolna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na każdym z etapów kształcenia, odbywa się w Zespołach Edukacyjno Terapeutycznych.

Celem edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej jest: wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości.

I Etap – Nauczanie zintegrowane to zdobywanie i poszerzanie umiejętności w zakresie: samoobsługi , uspołeczniania, komunikowania się oraz elementarnych technik szkolnych

II Etap – to nauczanie przedmiotów bloków, z których wyróżnia się blok humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie sztuki, czyli muzyki, plastyki oraz blok przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty takie jak: matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, religia, język obcy – j. angielski.

Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno – terapeutycznych.

Ponadto uczniowie objęci są różnymi zajęciami dodatkowymi, wspomagającymi ich wszechstronny rozwój.

Uczniowie mieszkający poza Lipkami Wielkimi mają zapewniony bezpłatny pobyt w Internacie od poniedziałku do piątku.

Nabór do Ośrodka trwa cały rok. Ośrodek jest placówką bez obwodu, mogą do niego uczęszczać dzieci i młodzież z terenu powiatu gorzowskiego, powiatów ościennych i innych województw

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

66 – 431 Santok ,  Lipki Wielkie ul. Szosowa 109

Tel. 95 73123 78

Tel. kom.  505 053 568

E – mail : soswlw@wp.pl

Wymagane dokumenty:

  1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Ostatnie świadectwo szkolne
  3. 2 zdjęcia
  4. Akt urodzenia z numerem PESEL

Pozostałe potrzebne  dokumenty i podania pomożemy skompletować na miejscu